Martiska järve pindmiste setete lõimise kujunemine

Katrin Kairo, magistrikraad, 2007, (juh) Jaanus Terasmaa, Martiska järve pindmiste setete lõimise kujunemine, Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Geoökoloogia õppetool.
Katrin Kairo
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2005
2007
Eesti
Martiska järve pindmiste setete lõimise kujunemine
Martiska järve pindmiste setete lõimise kujunemine
Grain size composition of the upper sediments in Lake Martiska