Teooria ja retoorika Eesti poliitilises mõttes 1986-1992

Juhan Saharov, doktorant, (juh) Eva Piirimäe, Teooria ja retoorika Eesti poliitilises mõttes 1986-1992, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond.
Juhan Saharov
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2008
Eesti
Teooria ja retoorika Eesti poliitilises mõttes 1986-1992
Reason and Rhetoric in Estonian Political Thought in 1986-1992