Meteoroloogiliste väljade ajalis-ruumiline muutlikkus ja selle mõju odra saagi kujunemisele Eesti NSV territooriumil

Jaak Jaagus, doktorikraad, 1989, (juh) Olev Avaste, Meteoroloogiliste väljade ajalis-ruumiline muutlikkus ja selle mõju odra saagi kujunemisele Eesti NSV territooriumil, Leningradi Hüdrometeoroloogia Instituut.
  • Olev Avaste
Jaak Jaagus
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1989
Eesti
Meteoroloogiliste väljade ajalis-ruumiline muutlikkus ja selle mõju odra saagi kujunemisele Eesti NSV territooriumil
Leningradi Hüdrometeoroloogia Instituut