Tuutorite pädevuste mudelid sügava õppimise toetamiseks veebipõhises õppes

Lehti Pilt, doktorant, (juh) Aune Valk, Tuutorite pädevuste mudelid sügava õppimise toetamiseks veebipõhises õppes, Tartu Ülikool.
Lehti Pilt
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2005
Eesti
Tuutorite pädevuste mudelid sügava õppimise toetamiseks veebipõhises õppes