Jutustava regilaulu aspektid: 19. sajandi lõpu setu lüroeepiliste regilaulude žanr ja struktuur

Madis Arukask, doktorikraad, 2003, (juh) Ülo Valk, Jutustava regilaulu aspektid: 19. sajandi lõpu setu lüroeepiliste regilaulude žanr ja struktuur, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kirjanduse ja rahvaluule osakond.
Madis Arukask
doktorikraad
Kaitstud
Ei
31.08.1998
2003
Jutustava regilaulu aspektid: 19. sajandi lõpu setu lüroeepiliste regilaulude žanr ja struktuur