Peroksodisulfaataniooni elektrokeemiline redutseerumine Cd(0001) monokristalli tahul

Thomas Thomberg, magistrikraad (teaduskraad), 2001, (juh) Enn Lust, Peroksodisulfaataniooni elektrokeemiline redutseerumine Cd(0001) monokristalli tahul, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Füüsikalise keemia instituut.
Thomas Thomberg
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
30.08.1999
2001
Eesti
Peroksodisulfaataniooni elektrokeemiline redutseerumine Cd(0001) monokristalli tahul
Electroreduction of peroxodisulfate anion on Cd(0001) single crystal plane