Uurimusliku õppe toetusmehhanismid praktiliste tööde läbiviimisel

Age Pork, magistrikraad, 2010, (juh) Mario Mäeots, Uurimusliku õppe toetusmehhanismid praktiliste tööde läbiviimisel, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
Age Pork
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2008
2010
Eesti
Uurimusliku õppe toetusmehhanismid praktiliste tööde läbiviimisel
Support mechanisms for inquiry learning in applying practical experiments