Dialoogipartiklite jah, jaa, jaajaa ning ahhaa funktsioonid eestikeelses institutsionaalses dialoogis.

Riina Kasterpalu, (juh) Haldur Õim; Leelo Keevallik, Dialoogipartiklite jah, jaa, jaajaa ning ahhaa funktsioonid eestikeelses institutsionaalses dialoogis., Tartu ülikool.
Riina Kasterpalu
Õpingud pooleli
Ei
30.08.2004
Eesti
Dialoogipartiklite jah, jaa, jaajaa ning ahhaa funktsioonid eestikeelses institutsionaalses dialoogis.
Functions of response particles jah, jaa, jaajaa and ahhaa in Estonian institutional dialogue.
Tartu ülikool