Investigation of the Gravitational and Radiative Interaction Effects in Close Binary Systems with Non-Relativistic Components

Izold Pustõlnik, doktorikraad, 1994, (juh) , Investigation of the Gravitational and Radiative Interaction Effects in Close Binary Systems with Non-Relativistic Components, Peterbuuri Ülikool.
Izold Pustõlnik
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1994
Investigation of the Gravitational and Radiative Interaction Effects in Close Binary Systems with Non-Relativistic Components
Gravitatsiooniliste ja Kiirguslike Vastasmõju Efektide Uurimine Mitterelativistlike Komponentidega Lähiskaksiksüsteemides
Peterbuuri Ülikool