Study of spontaneous and photoinduced processes in molecular solids using high-resolution optical spectroscopy

Martti Pärs, doktorikraad, 2008, (juh) Jaak Kikas; Viktor Palm, Study of spontaneous and photoinduced processes in molecular solids using high-resolution optical spectroscopy (Spontaansete ja fotoindutseeritud protseesside uurimine molekulaartahkistes kõrgselektiivse optilise lisandispektroskoopia meetoditega), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.
Martti Pärs
doktorikraad
Kaitstud
Ei
30.08.2004
2008
Inglise
Study of spontaneous and photoinduced processes in molecular solids using high-resolution optical spectroscopy
Spontaansete ja fotoindutseeritud protseesside uurimine molekulaartahkistes kõrgselektiivse optilise lisandispektroskoopia meetoditega