Polü(stüreen-divinüülbenseen) monoliitsete statsionaarsete faaside süntees PEEK kolonnis ja nende testimine

Jaana Heiter, magistrikraad, 2016, (juh) Ivo Leito; Chunguang Lu, Polü(stüreen-divinüülbenseen) monoliitsete statsionaarsete faaside süntees PEEK kolonnis ja nende testimine, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Analüütilise keemia õppetool.
Jaana Heiter
magistrikraad
Kaitstud
Jah
1.09.2014
21.06.2016
2016
Eesti
Polü(stüreen-divinüülbenseen) monoliitsete statsionaarsete faaside süntees PEEK kolonnis ja nende testimine
Synthesis and testing of monolithic poly(styrene-divinylbenzene) stationary phases in PEEK tubing
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP300 Analüütiline keemia