Valdkonna-spetsiifilise ühetähenduslikkuse tõhusus sõnatähenduste ühestamisel

Kadri Vare, doktorant, (juh) Heili Orav, Valdkonna-spetsiifilise ühetähenduslikkuse tõhusus sõnatähenduste ühestamisel, Tartu Ülikool.
Kadri Vare
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2007
Eesti
Valdkonna-spetsiifilise ühetähenduslikkuse tõhusus sõnatähenduste ühestamisel