Peopling of Sahul: evidence from mtDNA and Y-chromosome

Georgi Hudjašov, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Richard Villems; Toomas Kivisild, Peopling of Sahul: evidence from mtDNA and Y-chromosome (Hüpoteesid Sahuli asustamise kohta mtDNA ja Y-kromosoomi andmestiku põhjal), Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut.
Georgi Hudjašov
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
30.08.2004
2006
Inglise
Peopling of Sahul: evidence from mtDNA and Y-chromosome
Hüpoteesid Sahuli asustamise kohta mtDNA ja Y-kromosoomi andmestiku põhjal