Erineva kultuuritaustaga laste toimetulek mitmekultuurilises koolis laste, lastevanemate ja õpetajate hinnangul

Monica Sakk, magistrikraad (teaduskraad), 2004, (juh) Marika Veisson, Erineva kultuuritaustaga laste toimetulek mitmekultuurilises koolis laste, lastevanemate ja õpetajate hinnangul, Tallinna Ülikool.
Monica Sakk
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2002
2004
Eesti
Erineva kultuuritaustaga laste toimetulek mitmekultuurilises koolis laste, lastevanemate ja õpetajate hinnangul
Coping of children with different cultural background in multicultural school: assessment of children, parents and teachers