Avaliku sektori organisatsioonile pühendumise ja sotsiaal-demograafiliste faktorite seosed Maksu- ja Tolliameti näitel

Vitali Korniltsev, magistrikraad, 2006, (juh) Rein Vöörmann, Avaliku sektori organisatsioonile pühendumise ja sotsiaal-demograafiliste faktorite seosed Maksu- ja Tolliameti näitel, Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond.
Vitali Korniltsev
magistrikraad
Kaitstud
Ei
10.10.2005
2006
Avaliku sektori organisatsioonile pühendumise ja sotsiaal-demograafiliste faktorite seosed Maksu- ja Tolliameti näitel