Kahe-dimensionaalse magnetilise ühendi Na5RbCu4(AsO4)4Cl2 uurimine TMR spektroskoopiaga

Annika Kriisa, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Raivo Stern, Kahe-dimensionaalse magnetilise ühendi Na5RbCu4(AsO4)4Cl2 uurimine TMR spektroskoopiaga, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Füüsikainstituut, Teoreetilise füüsika õppetool.
Annika Kriisa
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
7.07.2005
2006
Kahe-dimensionaalse magnetilise ühendi Na5RbCu4(AsO4)4Cl2 uurimine TMR spektroskoopiaga
The NMR-Study of the Two-Dimensional Magnetic Material Na5RbCu4(AsO4)4Cl2