Planeerimissüsteemi täiustamine AS AMSERV grupis

Maaja Andrejeva, magistrikraad, 2006, (juh) Toomas Haldma, Planeerimissüsteemi täiustamine AS AMSERV grupis, Tartu Ülikool.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
29.08.2005
2006
Planeerimissüsteemi täiustamine AS AMSERV grupis
Improvement of Planning System in the AMSERV Ltd