Uurimuslike oskuste ning refleksiooni arendamine rakendades geograafiaalaseid uurimuslikke töölehti

Maria Isabel Runnel, magistrikraad, 2011, (juh) Mario Mäeots, Uurimuslike oskuste ning refleksiooni arendamine rakendades geograafiaalaseid uurimuslikke töölehti, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
Maria Isabel Runnel
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2008
7.06.2011
2011
Eesti
Uurimuslike oskuste ning refleksiooni arendamine rakendades geograafiaalaseid uurimuslikke töölehti
Developing students’ inquiry skills and reflection in applying geography-related inquiry worksheets