Muutunud ühiskond, muutunud praktikad? Garaažla kui koha teisenemine tarbimispraktikate transformatsioonil

Tauri Tuvikene, magistrikraad, 2009, (juh) Helen Sooväli-Sepping, Muutunud ühiskond, muutunud praktikad? Garaažla kui koha teisenemine tarbimispraktikate transformatsioonil, Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut.
Tauri Tuvikene
magistrikraad
Kaitstud
Ei
2009
Eesti
Muutunud ühiskond, muutunud praktikad? Garaažla kui koha teisenemine tarbimispraktikate transformatsioonil
Changed Society, Changed Practices? The Alteration of Garage Area as Place with the Transformation of Consumption Practices