Võrdluste struktuurist ja kujundisemantikast

Katre Õim, doktorikraad, 2004, (juh) Arvo Krikmann, Võrdluste struktuurist ja kujundisemantikast, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Eesti keele osakond, Eesti keele õppetool.
Katre Õim
doktorikraad
Kaitstud
Ei
30.08.1999
2004
Võrdluste struktuurist ja kujundisemantikast
Võrdluste struktuurist ja kujundisemantikast