Kuluarvestuslikud aspektid üldhariduskoolide finantseerimisel

Gerli Eisberg, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Toomas Haldma, Kuluarvestuslikud aspektid üldhariduskoolide finantseerimisel, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.
Gerli Eisberg
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
2.09.2002
2006
Kuluarvestuslikud aspektid üldhariduskoolide finantseerimisel
The Aspects of Cost Accounting in Financing of General Schools