Potentsiaalsed eutrofeerumise indikaatorliigid Läänemere põhjaosa suvises fütoplanktonis

Kaire Toming, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Andres Jaanus; Toomas Saat, Potentsiaalsed eutrofeerumise indikaatorliigid Läänemere põhjaosa suvises fütoplanktonis, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut.
Kaire Toming
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.11.2005
2006
Eesti
Potentsiaalsed eutrofeerumise indikaatorliigid Läänemere põhjaosa suvises fütoplanktonis
Selecting potential summer phytoplankton eutrophication indicator species for the northern Baltic Sea