Construction of heavy metal transporter knock-out mutants of Escherichia coli K12 and Pseudomonas putida KT2440 and their application as bacterial sensors

Anu Leedjärv, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Anne Kahru; Angela Ivask, Construction of heavy metal transporter knock-out mutants of Escherichia coli K12 and Pseudomonas putida KT2440 and their application as bacterial sensors (Escherichia coli K12 ja Pseudomonas putida KT2440 raskemetalli transporterite knock-out mutantide konstrueerimine ning nende rakendamine bakteriaalsete sensoritena), Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut.
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2004
1.06.2006
2006
Inglise
Construction of heavy metal transporter knock-out mutants of Escherichia coli K12 and Pseudomonas putida KT2440 and their application as bacterial sensors
Escherichia coli K12 ja Pseudomonas putida KT2440 raskemetalli transporterite knock-out mutantide konstrueerimine ning nende rakendamine bakteriaalsete sensoritena