Phytomass and carbon balance on revegetated abandoned peat fields

Anna-Helena Purre, doktorant, (juh) Mati Ilomets, Phytomass and carbon balance on revegetated abandoned peat fields (Fütomass ja süsiniku bilanss taastaimestuvatel ammendatud freesturbaväljadel), Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.
Anna-Helena Purre
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
18.08.2014
Inglise
Phytomass and carbon balance on revegetated abandoned peat fields
Fütomass ja süsiniku bilanss taastaimestuvatel ammendatud freesturbaväljadel
Phytomass and carbon balance on revegetated abandoned peat fields
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaator
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB270 Taimeökoloogia