Kultuuri mõju multinatsionaalsete organi-satsioonide personali värbamisele ja valikule

Kristel Tõldsepp, magistrikraad (teaduskraad), 1999, (juh) Maaja Vadi, Kultuuri mõju multinatsionaalsete organi-satsioonide personali värbamisele ja valikule, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.1997
1999
Kultuuri mõju multinatsionaalsete organi-satsioonide personali värbamisele ja valikule