Emakeeleõppija korpus. Statistiline analüüs ja veamärgendussüsteem.

Kadri Sõrmus, magistrikraad (teaduskraad), 2008, (juh) Kadri Muischnek; Maia Rõigas, Emakeeleõppija korpus. Statistiline analüüs ja veamärgendussüsteem., Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Jah
30.08.2004
3.04.2008
2008
Eesti
Emakeeleõppija korpus. Statistiline analüüs ja veamärgendussüsteem.