Eesti NSV ordoviitsiumi ja siluri stromatopoorid ja nende stratigraafiline tähtsus

Heldur Nestor, doktorikraad, 1964, (juh) Dimitri Kaljo, Eesti NSV ordoviitsiumi ja siluri stromatopoorid ja nende stratigraafiline tähtsus, Eesti NSV TA füüs.-mat. ja tehn. tead. nõukogu.
Heldur Nestor
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.01.1964
1964
Eesti NSV ordoviitsiumi ja siluri stromatopoorid ja nende stratigraafiline tähtsus
Eesti NSV ordoviitsiumi ja siluri stromatopoorid ja nende stratigraafiline tähtsus
Eesti NSV TA füüs.-mat. ja tehn. tead. nõukogu