Üldhariduskoolides uurimusliku õppe rakendamist mõjutavad tegurid

Ave Täär, magistrikraad, 2009, (juh) Margus Pedaste, Üldhariduskoolides uurimusliku õppe rakendamist mõjutavad tegurid, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut.
Ave Täär
magistrikraad
Kaitstud
Ei
4.09.2006
19.01.2009
2009
Eesti
Üldhariduskoolides uurimusliku õppe rakendamist mõjutavad tegurid
The factors inflencing the application of inquiry learning in comprehensive schools