Visuaalse info mõju põhjaveega seotud protsessidest arusaamisel gümnaasiumis

Regina Soobard, magistrikraad, 2009, (juh) Ülle Liiber, Visuaalse info mõju põhjaveega seotud protsessidest arusaamisel gümnaasiumis, Tartu Ülikool.
Regina Soobard
magistrikraad
Kaitstud
Ei
3.09.2007
2009
Eesti
Visuaalse info mõju põhjaveega seotud protsessidest arusaamisel gümnaasiumis
The role of visual information in high school students` understandings about groundwater