Põlevkivi allmaakaevandamisest põhjustatud maalangatuste mõju puude kasvule

Kristel Kund, magistrikraad, 2007, (juh) Alar Läänelaid; Helen Karu, Põlevkivi allmaakaevandamisest põhjustatud maalangatuste mõju puude kasvule, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut.
Kristel Kund
magistrikraad
Kaitstud
Ei
29.08.2005
2007
Eesti
Põlevkivi allmaakaevandamisest põhjustatud maalangatuste mõju puude kasvule
The influence of oil-shale underground mining on the growth of trees in Kohtla mining area in northeastern Estonia