Feminiinne inimpotentsiaal Eesti politseis

Aigi Karakaya, doktorant, (juh) Jüri Saar, Feminiinne inimpotentsiaal Eesti politseis, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond.
Aigi Karakaya
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2005
Eesti
Feminiinne inimpotentsiaal Eesti politseis