Isiksuseomaduste ja organisatsioonikultuuri vahelised seosed (Eesti üldhariduskoolide näitel)

Anne Aidla, magistrikraad (teaduskraad), 2003, (juh) Maaja Vadi, Isiksuseomaduste ja organisatsioonikultuuri vahelised seosed (Eesti üldhariduskoolide näitel), Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.
Anne Aidla
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
3.09.2001
2003
Isiksuseomaduste ja organisatsioonikultuuri vahelised seosed (Eesti üldhariduskoolide näitel)