Ühendverbid eesti murrete korpuses

Kristel Uiboaed, magistrikraad, 2008, (juh) Liina Lindström; Kadri Muischnek, Ühendverbid eesti murrete korpuses, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Üldkeeleteaduse osakond.
Kristel Uiboaed
magistrikraad
Kaitstud
Ei
29.08.2005
21.06.2008
2008
Eesti
Ühendverbid eesti murrete korpuses
Phrasal verbs in the Corpus of Estonian Dialects
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaator
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus