კორელაციის კოეფიციენტის გამზომი ხელსაწყოს შექმნა

Levon Gevorkov, magistrikraad (teaduskraad), 2003, (juh) Kartlos Khomasuridze, კორელაციის კოეფიციენტის გამზომი ხელსაწყოს შექმნა (Korrelatsiooniteguri mõõteriist), ????? ???????????? ????????? ???????? ?????????? ????????????.
  • Kartlos Khomasuridze
Levon Gevorkov
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2001
1.06.2003
2003
Gruusia
კორელაციის კოეფიციენტის გამზომი ხელსაწყოს შექმნა
Korrelatsiooniteguri mõõteriist
Measuring instrument of Factor of Correlation
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaator
4. Loodusteadused ja tehnika4.8. Elektrotehnika ja elektroonikaT170 Elektroonika