Võlanõustamise vajalikkus ja teenuse osutamisega seonduvad probleemid kriminaalhooldussüsteemis Pärnu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna näitel

Tiia Tõnismäe, magistrikraad, 2006, (juh) Margo Kikas, Võlanõustamise vajalikkus ja teenuse osutamisega seonduvad probleemid kriminaalhooldussüsteemis Pärnu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna näitel, Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Sotsiaaltöö osakond.
Tiia Tõnismäe
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2004
2006
Eesti
Võlanõustamise vajalikkus ja teenuse osutamisega seonduvad probleemid kriminaalhooldussüsteemis Pärnu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna näitel