GENOMIC STRUCTURE, PROMOTER ANALYSIS AND EXPRESSION OF THE HUMAN BDNF AND antiBDNF GENES

Anna Kazantseva, magistrikraad (teaduskraad), 2005, (juh) Tõnis Timmusk, GENOMIC STRUCTURE, PROMOTER ANALYSIS AND EXPRESSION OF THE HUMAN BDNF AND antiBDNF GENES (Inimese BDNF-i ja antiBDNF-i geenide struktuur, promootorite analüüs ja ekspressioon), Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut.
Anna Kazantseva
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2003
2005
Inglise
GENOMIC STRUCTURE, PROMOTER ANALYSIS AND EXPRESSION OF THE HUMAN BDNF AND antiBDNF GENES
Inimese BDNF-i ja antiBDNF-i geenide struktuur, promootorite analüüs ja ekspressioon