Tahkeoksiidse kütuseelemendi elektroodide materjalide pinnastruktuuri analüüs aatomjõumikroskoopia meetodil

Erik Anderson, magistrikraad, 2010, (juh) Silvar Kallip; Enn Lust, Tahkeoksiidse kütuseelemendi elektroodide materjalide pinnastruktuuri analüüs aatomjõumikroskoopia meetodil, Tartu Ülikool.
Erik Anderson
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2008
16.06.2010
2010
Eesti
Tahkeoksiidse kütuseelemendi elektroodide materjalide pinnastruktuuri analüüs aatomjõumikroskoopia meetodil
Surface Analysis of Solid Oxide Fuel Cell Electrode and Electrolyte Materials Using Atomic Force Microscopy Method