5-6 aastaste laste intellektuaalne ja sotsiaalne areng ning selle seosed arengukeskkonnaga

Katrin Õisma, magistrikraad, 2004, (juh) Marika Veisson, 5-6 aastaste laste intellektuaalne ja sotsiaalne areng ning selle seosed arengukeskkonnaga, Tallinna Ülikool.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2002
2004
Eesti
5-6 aastaste laste intellektuaalne ja sotsiaalne areng ning selle seosed arengukeskkonnaga
Intellectual and social development of 5-6 year olds and relations with development environment