Eesti ja mitteeesti noorte palgaerinevused 1998 ja 2002 aastal

Siim Krusell, magistrikraad, 2002, (juh) Ellu Saar, Eesti ja mitteeesti noorte palgaerinevused 1998 ja 2002 aastal, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Siim Krusell
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2003
2002
Eesti
Eesti ja mitteeesti noorte palgaerinevused 1998 ja 2002 aastal
Wage differences among young estonians and non-estonians in 1998 and 2002
Tallinna Pedagoogikaülikool