Geoinformaatika ja kaugseire integreeritud kasutamine geograafilise objekti uurimisel : (Läänemaa Suursoo näitel)

Valentina Sagris, magistrikraad (teaduskraad), 1999, (juh) Mati Ilomets; Jüri Roosaare, Geoinformaatika ja kaugseire integreeritud kasutamine geograafilise objekti uurimisel : (Läänemaa Suursoo näitel), Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut.
Valentina Sagris
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
28.08.1995
1999
Eesti
Geoinformaatika ja kaugseire integreeritud kasutamine geograafilise objekti uurimisel : (Läänemaa Suursoo näitel)
Integrated use of geoinformatics and remote sensing for studies of geographical object (on the example of Läänemaa Suursoo)