Kiirekasvuliste puuliikide niisutamine eelpuhastatud reoveega Kambja reoveepuhasti näitel

Katrin Derman, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Toomas Tamm, Kiirekasvuliste puuliikide niisutamine eelpuhastatud reoveega Kambja reoveepuhasti näitel, Eesti Maaülikool.
Katrin Derman
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2004
2006
Kiirekasvuliste puuliikide niisutamine eelpuhastatud reoveega Kambja reoveepuhasti näitel
Irrigation of fast-growing tree species with pre-treated wastewate on example of Kambja wastewate treatment plant