Eesti rannikumere jäärežiimi ajalis-ruumiline muutlikkus ajavahemikul 1950/51-2004/05

Jekaterina Sooäär, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Jaak Jaagus, Eesti rannikumere jäärežiimi ajalis-ruumiline muutlikkus ajavahemikul 1950/51-2004/05, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut.
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2004
2006
Eesti rannikumere jäärežiimi ajalis-ruumiline muutlikkus ajavahemikul 1950/51-2004/05