Majanduse konjunktuurikõikumiste mõju tarbija etnotsentrismile

Marko Treimann, magistrikraad (teaduskraad), 2009, (juh) Ann Vihalem, Majanduse konjunktuurikõikumiste mõju tarbija etnotsentrismile, Tallinna Tehnikaülikool.
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2005
2009
Eesti
Majanduse konjunktuurikõikumiste mõju tarbija etnotsentrismile