Tapitud puitliidete katsetamine ja analüüs tööstuslike puitseinakonstruktsioonide jaoks

Veiko Seliste, magistrikraad, 2011, (juh) Tõnis Teppand; Matis Miljan, Tapitud puitliidete katsetamine ja analüüs tööstuslike puitseinakonstruktsioonide jaoks, Eesti Maaülikool.
Veiko Seliste
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2006
2011
Eesti
Tapitud puitliidete katsetamine ja analüüs tööstuslike puitseinakonstruktsioonide jaoks
Tapitud puitliidete katsetamine ja analüüs tööstuslike puitseinakonstruktsioonide jaoks
Testing and analysis of mortice and tenon wood joints for industrial timber wall constructions
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
4. Loodusteadused ja tehnika4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnikaT220 Tsiviilehitus, Hüdrotehnoloogia, avameretehnoloogia, pinnasemehhaanika