IBNR reservi arvutusmeetodid Solventsus II tingimustes

Heleri Narusk, magistrikraad, 2008, (juh) Kalev Pärna, IBNR reservi arvutusmeetodid Solventsus II tingimustes, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatilise statistika instituut.
Heleri Narusk
magistrikraad
Kaitstud
Ei
4.09.2006
2008
Eesti
IBNR reservi arvutusmeetodid Solventsus II tingimustes
IBNR reserve calculation under Solvency II