Hüdrostaatilise rõhu mõju eksitonide optilistele karakteristikutele leelishalogeniid- ja mõningates teistes kristallides (vene keeles)

Vladimir Štšerbakov, doktorikraad, 1991, (juh) Arlentin Laisaar, Hüdrostaatilise rõhu mõju eksitonide optilistele karakteristikutele leelishalogeniid- ja mõningates teistes kristallides (vene keeles), Läti TA Füüsika Instituut, Salaspils, Läti.
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.01.1986
1991
Hüdrostaatilise rõhu mõju eksitonide optilistele karakteristikutele leelishalogeniid- ja mõningates teistes kristallides (vene keeles)
Effect of hydrostatic pressure on the optical characteristics of excitons in alkali halide and some other crystals (in Russian)
Läti TA Füüsika Instituut, Salaspils, Läti