Botaanika õppimisega seonduvad probleemid Eesti koolides

Evelyn Kostabi, magistrikraad, 2007, (juh) Margus Pedaste, Botaanika õppimisega seonduvad probleemid Eesti koolides, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
Evelyn Kostabi
magistrikraad
Kaitstud
Ei
29.08.2005
15.06.2007
2007
Eesti
Botaanika õppimisega seonduvad probleemid Eesti koolides
The problems of teaching botany in Estonian schools
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond