Saaremaa ja Hiiumaa elektrivarustuse arengukava

Anna Ellakvere, magistrikraad, 2005, (juh) Juhan Valtin, Saaremaa ja Hiiumaa elektrivarustuse arengukava, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
14.07.2003
2005
Saaremaa ja Hiiumaa elektrivarustuse arengukava
Development plan of Saaremaa and Hiiumaa power supply