Alaealiste õigusrikkujate käitumist mõjutavad riskitegurid Tartu Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna näitel

Silva Salumäe, magistrikraad, 2006, (juh) Taimi Tulva, Alaealiste õigusrikkujate käitumist mõjutavad riskitegurid Tartu Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna näitel, Tallinna Ülikool.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2004
2006
Eesti
Alaealiste õigusrikkujate käitumist mõjutavad riskitegurid Tartu Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna näitel