Pärsiakeelsed käsikirjad: paleograafiline uuring ja diskursuseanalüüs autorist tekstini (Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade kogu alusel)

Lidia Leontjeva, doktorant, (juh) Vladimir Sazonov; Märt Läänemets, Pärsiakeelsed käsikirjad: paleograafiline uuring ja diskursuseanalüüs autorist tekstini (Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade kogu alusel), Tartu Ülikool.
Lidia Leontjeva
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2014
Eesti
Pärsiakeelsed käsikirjad: paleograafiline uuring ja diskursuseanalüüs autorist tekstini (Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade kogu alusel)
Persian manuscripts: Paleography and Discourse Analysis Study from author to text (on the basis of Tartu University Library manuscripts collection)
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH410 Väike-Aasia, indo-iraani ja indo-euroopa keeled ja kirjandus